Изведени радови

ОШ «Јован Јовановић Змај» Панчево

реконструкција подова, замена фасадне столарије, реконструкција санитарних чворова, замена фасадне столарије , изградња фискултурне сале

OШ"Олга Петров"Банатски Брестовац

Завршени радови на реконструкцији електроинсталација II фаза.

Објекат у улици Војводе Радомира Путника бр.7

санација крова и кровног покривача, сечење фасадних зидова и постављање хидроизолације као и потпуна санација фасаних зидова предметног објекта

Месна заједница Горњи град Панчево

Радови на реконструкцији и доградњи постојећег пословног објекта у МЗ“Горњи град“ у Панчеву завршени.

Објекат на углу Корзоа у улици Војводе Радомира Путника бр.3а

санација крова и кровног покривача, сечење фасадних зидова и постављање хидроизолације као и потпуна санација фасаних зидова предметног објекта

Панчевачко дечије одмаралиште на Дивчибарама

Текуће одржавање дела крова на објекту одмаралишта.

ОШ «Свети Сава» Панчево

реконструкција подова фискултурне сале

Музичка школа «Јован Бандур» Панчево

реконструкција кровног покривача

Дом Културе Банатско Ново Село

реконструкција крова и кровног покривача, реконструкција сале и сечење зидова и постављање хидроизолације

ОШ «Мика Антић» Панчево

реконструкција и пренамена таванског простора

ОШ «Исидора Секулић» Панчево

реконструкција санитарних чворова, замена фасадне столарије, реконструкција кровног покривача

Пољопривредна школа «Јосиф Панчић» Панчево

замена фасадне и унутрашње столарије, реконструкција крова и изгадња настрешнице

Објекат у Карађорђевој бр. 20 – Дом пензионера

дограња постојећег објекта

Медицинска школа «Стевица Јовановић» Панчево

реконструкција подова, изградња фискултурне сале

ОШ «Вук Стефановић Караџић» Старчево

реконструкциаја електроинсталација, реконструкција кровног покривача