Izvedeni radovi

Istorijski Arhiv Grada Pančeva

rekonstrukcija krovne konstrukvije i zamena krovnog pokrivača, sečenje fasadnih zidova i postavljanje hidroizolacije kao i potpuna sanacija fasanih zidova predmetnog objekta, zamena kompletne fasadne stolarije

Rušenje delova objekta hotela Vojvodine (objekat Štuka)

Završeni radovi na rušenju delova objekta hotela Vojvodine i pomoćnog objekta na istoj parceli.

Gimnazija "Uroš Predić"Pančevo

Završena Ifaza radova na rekonstrukciji elektroinstalacija u Gimnaziji „Uroš Predić“ Pančevo.

Rekonstrukcija i dogradnja zdravstvene stanice u Glogonju

Radovi završeni i objekat zvanično predat Zdravstvenom centru.

Izgradnja sigurne kuće u Pančevu

Radovi završeni.Svečano otvaranje Sigurne kuće u Pančevu dana 25.11.2011.godine.

Obavljanje stručnog nadzora

Obavljanje stručnog nadzora na sledećim školama: 1.OŠ“Vasa Živković“Pančevo-izvođenje radova na izradi i ugradnji aluminijumskih prozora, 2.Ekonomsko-trgovinska škola „Paja Marganović“Pančevo-izvođenje radova na adaptaciji i sanaciji mokrih čvorova, 3.Elektrotehnička škola“Nikola Tesla“Pančevo-zamena oluka i ugradnja snegobrana, 4.OŠ“Moša Pijade“Ivanovo-sanacija krova na zgradi zabavišta 5.OŠ“4.Oktobar“Glogonj-investiciono održavanje objekta 6.OŠ“Goce Delčev“Jabuka-sanacija krova na sanaciji krova na vrtiću 7.OŠ“Olga Petrov“Banatski Brestovac-sanacija vodovodne instalacije, […]

Gradska Biblioteka Pančevo

rekonstrukcija krovne konstrukvije zamena krovnog pokrivača

Srednja mašinska škola Pančevo

zamena fasadne stolarije i rekonstrukcija elektroinstalacija

Dečiji vrtić u Jabuci

zamena krovnog pokrivača

ETŠ «Paje Marganovića» Pančevo

zamena fasadne stolarije, rekonstrukcija krovnog pokrivača, rekonstrukcija elektroinstalacija

Dom Kulture Glogonj

izgradnja objekta

OŠ «Olga Petrov» Banatski Brestovac

zamena fasadne stolarije, rekonstrukcija elektroinstalacija i rekonstrukcija krovnog pokrivača

Dečiji vrtić u Glogonju

zamena krovnog pokrivača

Elektrotehnička škola «Nikola Tesla» Pančevo

rekonstrukcija podova, rekonstrukcija krovnog pokrivača, rekonstrukcija elektroinstalacija, peskiranje fasade

Dom Kulture Dolovo

sečenje fasadnih zidova i postaljanje hidroizolacije