Izvedeni radovi

Izgradnja sigurne kuće u Pančevu

Radovi završeni.Svečano otvaranje Sigurne kuće u Pančevu dana 25.11.2011.godine.

Obavljanje stručnog nadzora

Obavljanje stručnog nadzora na sledećim školama: 1.OŠ“Vasa Živković“Pančevo-izvođenje radova na izradi i ugradnji aluminijumskih prozora, 2.Ekonomsko-trgovinska škola „Paja Marganović“Pančevo-izvođenje radova na adaptaciji i sanaciji mokrih čvorova, 3.Elektrotehnička škola“Nikola Tesla“Pančevo-zamena oluka i ugradnja snegobrana, 4.OŠ“Moša Pijade“Ivanovo-sanacija krova na zgradi zabavišta 5.OŠ“4.Oktobar“Glogonj-investiciono održavanje objekta 6.OŠ“Goce Delčev“Jabuka-sanacija krova na sanaciji krova na vrtiću 7.OŠ“Olga Petrov“Banatski Brestovac-sanacija vodovodne instalacije, […]

OŠ «Jovan Jovanović Zmaj» Pančevo

rekonstrukcija podova, zamena fasadne stolarije, rekonstrukcija sanitarnih čvorova, zamena fasadne stolarije , izgradnja fiskulturne sale

OŠ"Olga Petrov"Banatski Brestovac

Završeni radovi na rekonstrukciji elektroinstalacija II faza.

Objekat u ulici Vojvode Radomira Putnika br.7

sanacija krova i krovnog pokrivača, sečenje fasadnih zidova i postavljanje hidroizolacije kao i potpuna sanacija fasanih zidova predmetnog objekta

Mesna zajednica Gornji grad Pančevo

Radovi na rekonstrukciji i dogradnji postojećeg poslovnog objekta u MZ“Gornji grad“ u Pančevu završeni.

Dom Kulture Dolovo

sečenje fasadnih zidova i postaljanje hidroizolacije

OŠ «Žarko Zrenjanin» Banatsko Novo Selo

zamena fasadne stolarije, rekonstrukcija elektroinstalacija i rekonstrukcija krovnog pokrivača

Objekat «Dečije radosti»

rekonstrukcija kuhinje, rekonstrukcija krova i zamena spoljne stolarije

Hemijsko prehrambena škola «25. Maj» Pančevo

rekonstrukcija elektroinstalacija, rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije

Dom Kulture Banatski Brestovac

rekonstrukcija krovne konstrukcije zamena krovnog pokrivača

OŠ «Branko Radičević» Pančevo

zamena fasadne stolarije i rekonstrukcija elektroinstalacija

OŠ «Sveti Sava» Pančevo

rekonstrukcija podova fiskulturne sale

Muzička škola «Jovan Bandur» Pančevo

rekonstrukcija krovnog pokrivača

Dom Kulture Banatsko Novo Selo

rekonstrukcija krova i krovnog pokrivača, rekonstrukcija sale i sečenje zidova i postavljanje hidroizolacije