Изведени радови

ОШ «Мика Антић» Панчево

реконструкција и пренамена таванског простора

ОШ «Исидора Секулић» Панчево

реконструкција санитарних чворова, замена фасадне столарије, реконструкција кровног покривача

Пољопривредна школа «Јосиф Панчић» Панчево

замена фасадне и унутрашње столарије, реконструкција крова и изгадња настрешнице

Објекат у Карађорђевој бр. 20 – Дом пензионера

дограња постојећег објекта

Медицинска школа «Стевица Јовановић» Панчево

реконструкција подова, изградња фискултурне сале

ОШ «Вук Стефановић Караџић» Старчево

реконструкциаја електроинсталација, реконструкција кровног покривача

ОШ «Аксентије Максимовић» Долово

реконструкција подова, реконструкција кровног покривача

Дом Здравља на Миси

изградња објекта

ОШ «Мара Мандић» Панчево

доградња дневног објекта

ОШ «Доситеј Обрадовић» Омољица

реконструкција електроинсталација и замена фасадне столарије

ОШ «Жарко Зрењанин» Банатско Ново Село

замена столарије, изградња спортске хале.

Дом Здравља – Горњи Град

изградња објекта

ОШ «Борислав Петров Браца» Панчево

замена столарије

ОШ «Моше Пијаде» Иваново

реконструкција санитарних чворова, замена фасадне столарије и сечење фасадних зидова и постављање хидроизолације

ОШ «Ђура Јакшић» Панчево

реконструкција кровног покривача