Изведени радови

Дечији вртић у насељу Младост

изградња објекта

Дом Омладине

санација крова и кровног покривача, сечење фасадних зидова и постављање хидроизолације као и потпуна санација фасаних зидова предметног објекта, реконструкција санитарних чворова и реонструкција ел.инсталација

ОШ «4.Октобар» Глогоњ

замена фасадне столарије, реконструкција кровног покривача

Народни Музеј

реконструкција кровне конструквије замена кровног покривача, сечење фасадних зидова и постављање хидроизолације

Гимназија «Урош Предић» Панчево

реконструкција кровног покривача, санација степеништа

Дечији вртић «Веверица»

замена кровног покривача

Објект у улици Јосифа Маринковића « Клуб за стара лица »

ОШ «Жарка Зрењанина» Качарево

замена фасадне столарије

Градска Библиотека Панчево

реконструкција кровне конструквије замена кровног покривача

Средња машинска школа Панчево

замена фасадне столарије и реконструкција електроинсталација

Дечији вртић у Јабуци

замена кровног покривача

ЕТШ «Паје Маргановића» Панчево

замена фасадне столарије, реконструкција кровног покривача, реконструкција електроинсталација

Дом Културе Глогоњ

изградња објекта

ОШ «Олга Петров» Банатски Брестовац

замена фасадне столарије, реконструкција електроинсталација и реконструкција кровног покривача

Дечији вртић у Глогоњу

замена кровног покривача