Izvedeni radovi

Dečiji vrtić u naselju Mladost

izgradnja objekta

Dom Omladine

sanacija krova i krovnog pokrivača, sečenje fasadnih zidova i postavljanje hidroizolacije kao i potpuna sanacija fasanih zidova predmetnog objekta, rekonstrukcija sanitarnih čvorova i reonstrukcija el.instalacija

OŠ «4.Oktobar» Glogonj

zamena fasadne stolarije, rekonstrukcija krovnog pokrivača

Narodni Muzej

rekonstrukcija krovne konstrukvije zamena krovnog pokrivača, sečenje fasadnih zidova i postavljanje hidroizolacije

Gimnazija «Uroš Predić» Pančevo

rekonstrukcija krovnog pokrivača, sanacija stepeništa

Dečiji vrtić «Veverica»

zamena krovnog pokrivača

Objekt u ulici Josifa Marinkovića « Klub za stara lica »

OŠ «Žarka Zrenjanina» Kačarevo

zamena fasadne stolarije

Gradska Biblioteka Pančevo

rekonstrukcija krovne konstrukvije zamena krovnog pokrivača

Srednja mašinska škola Pančevo

zamena fasadne stolarije i rekonstrukcija elektroinstalacija

Dečiji vrtić u Jabuci

zamena krovnog pokrivača

ETŠ «Paje Marganovića» Pančevo

zamena fasadne stolarije, rekonstrukcija krovnog pokrivača, rekonstrukcija elektroinstalacija

Dom Kulture Glogonj

izgradnja objekta

OŠ «Olga Petrov» Banatski Brestovac

zamena fasadne stolarije, rekonstrukcija elektroinstalacija i rekonstrukcija krovnog pokrivača

Dečiji vrtić u Glogonju

zamena krovnog pokrivača