Изведени радови

Дечији вртић у Јабуци

замена кровног покривача

ЕТШ «Паје Маргановића» Панчево

замена фасадне столарије, реконструкција кровног покривача, реконструкција електроинсталација

Дом Културе Глогоњ

изградња објекта

ОШ «Олга Петров» Банатски Брестовац

замена фасадне столарије, реконструкција електроинсталација и реконструкција кровног покривача

Дечији вртић у Глогоњу

замена кровног покривача

Електротехничка школа «Никола Тесла» Панчево

реконструкција подова, реконструкција кровног покривача, реконструкција електроинсталација, пескирање фасаде

Дом Културе Долово

сечење фасадних зидова и постаљање хидроизолације

ОШ «Жарко Зрењанин» Банатско Ново Село

замена фасадне столарије, реконструкција електроинсталација и реконструкција кровног покривача

Објекат «Дечије радости»

реконструкција кухиње, реконструкција крова и замена спољне столарије

Хемијско прехрамбена школа «25. Мај» Панчево

реконструкција електроинсталација, реконструкција водовода и канализације

Дом Културе Банатски Брестовац

реконструкција кровне конструкције замена кровног покривача

ОШ «Бранко Радичевић» Панчево

замена фасадне столарије и реконструкција електроинсталација

ОШ «Свети Сава» Панчево

реконструкција подова фискултурне сале

Музичка школа «Јован Бандур» Панчево

реконструкција кровног покривача

Дом Културе Банатско Ново Село

реконструкција крова и кровног покривача, реконструкција сале и сечење зидова и постављање хидроизолације