Изведени радови

Објекат «Дечије радости»

реконструкција кухиње, реконструкција крова и замена спољне столарије

Хемијско прехрамбена школа «25. Мај» Панчево

реконструкција електроинсталација, реконструкција водовода и канализације

Дом Културе Банатски Брестовац

реконструкција кровне конструкције замена кровног покривача

ОШ «Бранко Радичевић» Панчево

замена фасадне столарије и реконструкција електроинсталација

ОШ «Свети Сава» Панчево

реконструкција подова фискултурне сале

Музичка школа «Јован Бандур» Панчево

реконструкција кровног покривача

Дом Културе Банатско Ново Село

реконструкција крова и кровног покривача, реконструкција сале и сечење зидова и постављање хидроизолације

ОШ «Мика Антић» Панчево

реконструкција и пренамена таванског простора

ОШ «Исидора Секулић» Панчево

реконструкција санитарних чворова, замена фасадне столарије, реконструкција кровног покривача

Пољопривредна школа «Јосиф Панчић» Панчево

замена фасадне и унутрашње столарије, реконструкција крова и изгадња настрешнице

Објекат у Карађорђевој бр. 20 – Дом пензионера

дограња постојећег објекта

Медицинска школа «Стевица Јовановић» Панчево

реконструкција подова, изградња фискултурне сале

ОШ «Вук Стефановић Караџић» Старчево

реконструкциаја електроинсталација, реконструкција кровног покривача

ОШ «Аксентије Максимовић» Долово

реконструкција подова, реконструкција кровног покривача

Дом Здравља на Миси

изградња објекта