Izvedeni radovi

Medicinska škola «Stevica Jovanović» Pančevo

rekonstrukcija podova, izgradnja fiskulturne sale

OŠ «Vuk Stefanović Karadžić» Starčevo

rekonstrukciaja elektroinstalacija, rekonstrukcija krovnog pokrivača

OŠ «Aksentije Maksimović» Dolovo

rekonstrukcija podova, rekonstrukcija krovnog pokrivača

Dom Zdravlja na Misi

izgradnja objekta

OŠ «Mara Mandić» Pančevo

dogradnja dnevnog objekta

OŠ «Dositej Obradović» Omoljica

rekonstrukcija elektroinstalacija i zamena fasadne stolarije

OŠ «Žarko Zrenjanin» Banatsko Novo Selo

zamena stolarije, izgradnja sportske hale.

Dom Zdravlja – Gornji Grad

izgradnja objekta

OŠ «Borislav Petrov Braca» Pančevo

zamena stolarije

OŠ «Moše Pijade» Ivanovo

rekonstrukcija sanitarnih čvorova, zamena fasadne stolarije i sečenje fasadnih zidova i postavljanje hidroizolacije

OŠ «Đura Jakšić» Pančevo

rekonstrukcija krovnog pokrivača

Dom Zdravlja

izgradnja objekta 2. Faza

OŠ «Stevica Jovanović» Pančevo

zamena krovnog pokrivača i rekonstrukcija elektroinstalacija

OŠ «Goce Delčev» Jabuka

zamena fasadne stolarije, rekonstrukcija krovnog pokrivača

OŠ «Vasa Živković» Pančevo

rekonstrukcija krovnog pokrivača, zamena spoljne solarije