Изведени радови

ОШ «Жарко Зрењанин» Банатско Ново Село

замена фасадне столарије, реконструкција електроинсталација и реконструкција кровног покривача

Објекат «Дечије радости»

реконструкција кухиње, реконструкција крова и замена спољне столарије

Хемијско прехрамбена школа «25. Мај» Панчево

реконструкција електроинсталација, реконструкција водовода и канализације

Дом Културе Банатски Брестовац

реконструкција кровне конструкције замена кровног покривача

ОШ «Бранко Радичевић» Панчево

замена фасадне столарије и реконструкција електроинсталација

Објекат улици Жарка Зрењанина бр.1 "Панчевац "

радови на замени кровног покривача

Објекат у улици Војводе Живојина Мишића бр.8

реконструкција кровне конструквије замена кровног покривача

Објекат у улици Николе Ђурковића бр.1

комплетна реконструкција објекта

Објекат у Змај Јовиној бр.6 и бр.8

санација крова и кровног покривача, сечење фасадних зидова и постављање хидроизолације као и потпуна санација фасаних зидова предметног објекта

Дом Културе у улици Војводе Живојина Мишића бр.4

реконструкција кровне конструквије замена кровног покривача,и изградња објекта изабинског простора