Планирани Радови

Дечије одмаралиште на Дивчибарама – кречење

Планирани су молерско – фарбарски радови на текућем одржавању објекта.

Дечије одмаралиште на Дивчибарама – текуће одржавање

Радови текућег одржавања односе се на санитарне чворове у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама.

Дечије одмаралиште Дивчибаре – набавка и монтажа мобилијара

Набавка нових и уклањање неупотребљивих елемената ограде испред Дечијег одмаралишта на Дивчибарама. Набавка жардињера.

Прилагођавање зграде Дечијег одмаралишта на Дивчибарама за увођење ХАССАП стандарда

Радови на објекту Дечијег одмаралишта на Дивчибарама који се изводе ради имплементације ХАССАП стандарда.

Инвестиционо одржавање пословног простора

Инвстиционо одржавање пословног простора се односи на објекат у улици Жарка Зрењанина број 16 и на објекат „Барутана“ у Панчеву.

Инвестиционо одржавање крова у Масариковој улици 1а

Планирани су радови на инвестиционом одржавању крова пословног простора у улици Масариковој 1а у Панчеву.

СРЦ „Стрелиште“ – израда техничке документације и извођење радова на постављању ограде

Израда техничке документације и извођење радова на постављању ограде на СРЦ „Стрелиште“ (инжењеринг – кључ у руке). Техничка контрола техничке документације израђене за потребе извођења радова на постављању ограде на СРЦ „Стрелиште“.

Дом културе „Глогоњ“ МЗ „Глогоњ“ – допуна техничке документације

Израда техничке документације за потребе озакоњења објекта Дома културе.Техничка контрола техничке документације израђене за потребе озакоњења објекта.Извођење радова на техничкој документацији за потребе озакоњења објекта. Технички преглед за потребе озакоњења објекта.

Дом културе „3.октобар“ МЗ“Банатско Ново Село“ – израда техничке документације

Израда техничке документације за реконструкцију велике сале Дома културе. Техничка контрола техничке документације за реконструкцију велике сале Дома културе.

Реконструкција постојеће „Билетарнице“ – Аполо (друга фаза)

Друга фаза се односи на израду техничке документације за реконструкцију постојеће „Билетарнице“ Аполо.

Народни музеј Панчево – израда комплетне пројектно техничке документације

Израда комплетне пројектно техничке документације са техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта Народног музеја Панчево. Експертиза техничке документације за реконструкцију комплетног објекта Народног музеја Панчево.

Амбуланта „Стрелиште“ – израда техничке документације

Израда техничке документације за реконструкцију електроинсталација у амбуланти „Стрелиште“.

Дечије одмаралиште на Дивчибарама – израда техничке документације и извођење радова на наткривању велике терасе

Израда техничке документације за потребе извођења радова на наткривању терасе дечијег одмаралишта на Дивчибарама. Пројекте ради ЈП „Дирекција“. Израда техничке документације заштите од пожара за потребе извођења радова на наткривању терасе. Техничка контрола техничке документације за потребе извођења радова на наткривању терасе. Извођење радова на наткривању терасе. Технички преглед.

Амбуланта „Качарево“ – израда техничке документације

израда техничке документације за реконструкцију инсталација водовода и електроинсталација и техничке документације из области заштите од пожара.

Амбуланта „Нови свет“ – техничка документација

Израда техничке документације за реконструкцију електроинсталација.