Planirani Radovi

Ambulanta „Centar“ – rekonstrukcija i dogradnja dela ambulante

Izvođenje radova narekonstrukciji i dogradnji dela ambulante „Centar“ i nabavka i ugradnja hidraulične platforme za osobe sa invaliditetom. Tehnički pregled.

Dečije odmaralište na Divčibarama – investiciono održavanje

Planiraju se radovi na investicionom održavanju fasade odmarališta. Izvođenje radova po projektima za legalizaciju – male terase.

OŠ „Goce Delčev“ MZ „Jabuka“ – investiciono održavanje

Planirani su radovi na investicionom održavanju sanitarnih čvorova.

OŠ „Đura Jakšić“ – investiciono održavanje

Investiciono održavanje sanitarnih čvorova i svlačionica. Zamena fasadne stolarije (deo školske zgrade i komplet na sportskoj sali).

OŠ „Bratstvo Jedinstvo“ – investiciono održavanje

Investiciono održavanje čelične krovne konstrukcije-zaštita od požara.

OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ Pančevo – investiciono održavanje

Investiciono održavanje sanitarnih čvorova na spratovima škole. Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na instalacijama PP zaštite – OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“.

Vrtić „Slavuj“ MZ „Kotež“

Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na postavljanju ograde za potrebe vrtića(ključ u ruke).Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za potrebe izvođenja radova na postavljanju ograde za potrebe vrtića.tehnički pregled izvedenih radova na postavljanju ograde za potrebe vrtića.Izrada projekta geodetskog obeležavanja za formiranje parcele javne blokovske površine B15 u naselju Kotež u Pančevu (vrtić Slavuj).

Oprema za objekte kod kojih je usled većih oštećenja ugrožena stabilnost

Oprema za objekte kod kojih je usled većih oštećenja ugrožena stabilnost objekta i predstavlja neposrednu opasnost.

Izrada idejnog rešenja za Ciklo-motel na SRC „Strelište“

Izrada tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje Ciklo-motela na SRC „Strelište“.Izrada projekta geodetskog obeležavanja za formiranje parcele javne namene sportskog kompleksa na Strelištu i izrada katastarsko-topografskog plana novoformirne parcele za potrebe izrade urbanističkog projekta.

Crveni magacin – projektno tehnička dokumentacija rekonstrukcije objekta

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije objekta „Crveni magacin“ u Pančevu. Tehnička kontrola glavnog projekta rekonstrukcije objekta „Crveni magacin“ u Pančevu. Elaborat geodetskih radova za potrebe izmene granice parcele „Crvenog magacina“.