Radovi u toku

Ambulanta „Dolovo“ MZ“Dolovo“ – izvođenje radova po projektnoj dokumentaciji (druga faza)

Radovi na rekonstrukciji ambulante u Dolovu koji su obuhvaćeni ugovorom se odnose na zamenu elektroinstalacija, vodovodnih i kanalizacionih instalacija, termomašinskih instalacija kao i instaliranje sistema protivpožarne zaštite ( hidrantska mreža i javljači požara). Građevinsko zanatskim radovima su obuhvaćeni gletovanje I bojenje zidova, zamena spoljne stolarije i izrada spuštenog plafona u ulaznom holu. Vodovod I kanalizacija: […]